Thông báo mới

TB thu hồi sách và giáo trình mượn của Thư viện trong học kỳ 1 năm học 2016-2017

(Ngày đăng: 04/01/2017 08:41:57 Ngày cập nhật: 04/01/2017 08:43:37)


Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 tại Phân hiệu, các lớp chính quy Khóa 55, 56 và 57 sẽ kết thúc Học kỳ 1 vào ngày 21/01/2017; bắt đầu vào học kỳ 2 từ ngày 12/02/2017. Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo đến toàn thể những sinh viên đã mượn sách tại thư viện kế hoạch hoàn trả cho Nhà trường như sau:

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017 tại Phân hiệu, các lớp chính quy Khóa 55, 56 và 57 sẽ kết thúc Học kỳ 1 vào ngày 21/01/2017; bắt đầu vào học kỳ 2 từ ngày 12/02/2017. Trung tâm Thông tin – Thư viện thông báo đến toàn thể những sinh viên đã mượn sách tại thư viện kế hoạch hoàn trả cho Nhà trường như sau:

-         Thời gian trả: Trong giờ hành chính, Chậm nhất 16g00 ngày 20/02/2017

-         Địa điểm: Phòng 203 nhà C3 (phòng đọc Thư viện)

Kính đề nghị thầy/cô là cố vấn học tập các lớp K55, K56 và K57 hệ chính quy thông báo và nhắc nhở sinh viên của lớp mình thực hiện theo thông báo này.

Lưu ý:  Sinh viên trả sách sau thời gian trên sẽ chịu phí trả trễ hạn theo quy định hiện hành là 1000đ/ngày/cuốn.

Trân trọng thông báo./.


Xem chi tiết ở file đính kèm

File đính kèm:
        TB-thu-hoi-sach-k1-nam-1617.pdf     
Lượt xem: 847
 Về trang trước      Về đầu trang