Thông báo mới

TB thu sổ Ghi đầu bài các lớp Chính quy K57

(Ngày đăng: 27/12/2016 16:38:51 Ngày cập nhật: 27/12/2016 16:38:51)


Kính gửi: - Lớp trưởng các lớp Chính quy K57

Chi tiết xem file kèm theo:
 Lưu ý:
- Phòng Đào tạo đề nghị một số Lớp trưởng (đại diện lớp học phần) các Khóa 54 55 56 nộp nốt sổ Theo dõi giảng dạy.

File đính kèm:
Lượt xem: 389
 Về trang trước      Về đầu trang