Thông báo mới

THông báo đăng ký nội trú kỳ II năm học 2016-2017 (nhắc lại)

(Ngày đăng: 22/12/2016 08:00:14 Ngày cập nhật: 22/12/2016 08:00:14)


Kính gửi: Sinh viên (SV) các khóa, các hệ đang theo học tại Trường Đại học Giao thông Vận tải – Phân hiệu tại TP. HCM.

Chi tiết xem file đính kèm

File đính kèm:
        TB DANG KY NOI TRU KY II.doc     
Lượt xem: 1000
 Về trang trước      Về đầu trang