Tin hợp tác trong nước

Thông báo về việc tổ chức Báo cáo chuyên đề “Giới thiệu về Công nghệ 4G – LTE”

(Ngày đăng: 02/11/2015 10:46:17 Ngày cập nhật: 04/11/2015 16:31:19)


Trường Đại học Giao thông vận tải - Cơ sở II phối hợp với Trung tâm kỹ thuật Khu vực 3, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel tổ chức buổi báo cáo chuyên đề “Giới thiệu về Công nghệ 4G – LTE”.

Trong khuôn khổ hợp tác Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa hai đơn vị đồng thời nhằm tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên và sinh viên của Nhà trường được tiếp cận các công nghệ mới trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin hiện nay, Trường Đại học Giao thông vận tải - Cơ sở II phối hợp với Trung tâm kỹ thuật Khu vực 3, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel tổ chức buổi báo cáo chuyên đề  “Giới thiệu về Công nghệ 4G – LTE ” với các thông tin cụ thể như sau:

1.   Báo cáo viên: Ông Trần Nhật Tài Ông Lê Minh Hiền, chuyên gia kỹ thuật thuộc Trung tâm kỹ thuật Khu vực 3, Tổng Công ty Mạng lưới Viettel.

2.   Thời gian: 8h00 – 9h30, thứ Năm ngày 5 tháng 11 năm 2015.

3.   Địa điểm:  Hội trường C1.

4.   Đối tượng tham dự: Sinh viên các lớp Kỹ thuật Viễn thông 53, Kỹ thuật Viễn thông 54, Kinh tế BCVT 54; các giảng viên và sinh viên có quan tâm;

Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị, lớp trưởng các lớp có liên quan thông báo đến các thành viên của đơn vị biết và bố trí thời gian tham dự./.

Ban KHCN-ĐN

Lượt xem: 2494
 Về trang trước      Về đầu trang