Hợp tác quốc tế

Thông báo V/v Tổ chức báo cáo chuyên đề dành cho sinh viên khối công trình

(Ngày đăng: 24/11/2015 15:18:37 Ngày cập nhật: 22/12/2015 13:49:04)


Trường Đại học Giao thông vận tải - Cơ sở II phối hợp với Trường Đại học Quốc gia Yokohama (Nhật Bản) tổ chức buổi báo cáo các chuyên đề "Kỹ thuật gió trong Cầu nhịp lớn" và "Quan trắc kết cấu cầu".

Trong khuôn khổ hợp tác Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ giữa hai đơn vị đồng thời nhằm tạo điều kiện cho cán bộ giảng viên và sinh viên của Nhà trường được tiếp cận các công nghệ mới trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin hiện nay, Trường Đại học Giao thông vận tải - Cơ sở II phối hợp với Trường Đại học Quốc gia Yokohama (Nhật Bản) tổ chức buổi báo cáo chuyên đề   với các thông tin cụ thể như sau:

1.   Nội dung báo cáo: "Kỹ thuật gió trong Cầu nhịp lớn" và "Quan trắc kết cấu cầu"

2.   Báo cáo viên: Các giáo sư, giảng viên đến từ Trường Đại học Quốc gia Yokohama (Nhật Bản).

3.   Thời gian: 10h15 – 11h30, thứ Sáu ngày 27 tháng 11 năm 2015.

4.   Địa điểm:  Hội trường C1.

5.   Đối tượng tham dự: Sinh viên các lớp khối công trình; các giảng viên và sinh viên có quan tâm;

Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị, lớp trưởng các lớp có liên quan thông báo đến các thành viên của đơn vị biết và bố trí thời gian tham dự./

Ban KHCN-ĐN

Lượt xem: 3537
 Về trang trước      Về đầu trang