Hợp tác quốc tế

Thông báo về việc tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp khắc phục lún vệt bánh xe mặt đường bê tông nhựa”

(Ngày đăng: 04/11/2015 15:59:16 Ngày cập nhật: 04/11/2015 16:32:26)


Trường Đại học Giao thông Vận tải và Đại học Sejong (Hàn Quốc) phối hợp tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp khắc phục lún vệt bánh xe mặt đường bê tông nhựa”

Trường Đại học Giao thông Vận tải và Đại học Sejong (Hàn Quốc) phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Giải pháp khắc phục lún vệt bánh xe mặt đường bê tông nhựa”:

Thời gian: 8g30 – 12g30 thứ 5 ngày 12/11/2015

Địa điểm: Phòng hội thảo, Nhà C3, Trường Đại học giao thông Vận tải – Cơ sở II,

      451 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh.

Đối tượng tham dự:
        - Khách mời của Nhà trường,
       - Giảng viên Bộ môn Đường bộ, giảng viên Bộ môn Công trình có chuyên môn liên quan và các giảng viên có quan tâm,
        - Cán bộ kỹ thuật thuộc Trung tâm Đào tạo Thực hành, Công ty CP UTC2, Chi nhánh Công ty Tư vấn.
        - Sinh viên lớp Cầu Đường K53,
        - Các sinh viên khác có quan tâm.
       Chương trình Hội thảo: xem chi tiết ở file đính kèm.

Ban KHCN-ĐN

File đính kèm:
        Thu_Moi.docx     
Lượt xem: 2550
 Về trang trước      Về đầu trang