LIÊN HỆ

Phân hiệu Trường Đại học Giao thông Vận tải tại TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ : Số 450 Đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhơn Phú A Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh
Điện Thoại : (84.8) 8966798                   Fax : (84.8) 8964736
Email:  banbientap@uct2.edu.vn
Website : http://www.uct2.edu.vn
Chuyên trang tuyển sinh: http://tuyensinh.utc2.edu.vn
Cổng thông tin Đoàn - Hội: http://thanhnien.utc2.edu.vn

Địa chỉ : Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội - Viet Nam
Điện Thoại : (84.4) 37663311
Fax : (84.4) 37669613
Email :     dhgt@utc.edu.vn
Website: http://www.utc.edu.vn

Trường Đại học giao thông vận tải cơ sở II
Địa chỉ : 450 Đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhân Phú Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh
Điện Thoại : (84.8) 8966798
Fax : (84.8) 8964736
Email : info@uct2.edu.vn
Website : http://www.uct2.edu.vn

Ban biên tập Trang Thông tin điện tử
Địa chỉ : 
Điện Thoại : 
Email :     bbtap@utc.edu.vn

Trường Đại học giao thông vận tải cơ sở I
Địa chỉ : Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội - Viet Nam
Điện Thoại : (84.4) 37663311
Fax : (84.4) 37669613
Email :     dhgt@utc.edu.vn
Website: http://www.utc.edu.vn

Trường Đại học giao thông vận tải cơ sở II
Địa chỉ : 450 Đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhân Phú Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh
Điện Thoại : (84.8) 8966798
Fax : (84.8) 8964736
Email : info@uct2.edu.vn
Website : http://www.uct2.edu.vn

Ban biên tập Trang Thông tin điện tử
Địa chỉ : 
Điện Thoại : 
Email :     bbtap@utc.edu.vn

Trường Đại học giao thông vận tải cơ sở I
Địa chỉ : Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội - Viet Nam
Điện Thoại : (84.4) 37663311
Fax : (84.4) 37669613
Email :     dhgt@utc.edu.vn
Website: http://www.utc.edu.vn

Trường Đại học giao thông vận tải cơ sở II
Địa chỉ : 450 Đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhân Phú Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh
Điện Thoại : (84.8) 8966798
Fax : (84.8) 8964736
Email : info@uct2.edu.vn
Website : http://www.uct2.edu.vn

Ban biên tập Trang Thông tin điện tử
Địa chỉ : 
Điện Thoại : 
Email :     bbtap@utc.edu.vn

Trường Đại học giao thông vận tải cơ sở I
Địa chỉ : Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội - Viet Nam
Điện Thoại : (84.4) 37663311
Fax : (84.4) 37669613
Email :     dhgt@utc.edu.vn
Website: http://www.utc.edu.vn

Trường Đại học giao thông vận tải cơ sở II
Địa chỉ : 450 Đường Lê Văn Việt - Phường Tăng Nhân Phú Quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh
Điện Thoại : (84.8) 8966798
Fax : (84.8) 8964736
Email : info@uct2.edu.vn
Website : http://www.uct2.edu.vn

Ban biên tập Trang Thông tin điện tử
Địa chỉ : 
Điện Thoại : 
Email :     bbtap@utc.edu.vnCÁC ĐƠN VỊ CHỨC NĂNG

TT   Đơn vị  Điện thoại
 Email
 0 Ban Giám đốc (08) 3896 0417 (PGĐ)
(08) 3896 6735 (PGĐ TT)
 
 1 Phòng Tổ chức hành chính (08) 38966 798;
(08) 3730 7856
 tochuchanhchinh@utc2.edu.vn
 2 Phòng  Đào tạo (08) 3896 2018;
(08) 3730 5866;
(08) 3730 9490;
(08) 3730 5267 (Trưởng Phòng)
 bandaotao@utc2.edu.vn
 3 Phòng  Công tác chính trị và Sinh viên (08) 3736 0564;
(08) 3736 0563 (Trưởng Phòng)
 banctctsv@utc2.edu.vn
 4 Phòng Khảo thí và Đảm bảo chuất lượng (08) 3896 2819;
(08) 3730 6883
(08) 3730 7120 (Trưởng Phòng)
bankt-dbcl@utc2.edu.vn
tuyensinh@utc2.edu.vn
 5 Ban Quản lý Ký túc xá (08) 3896 3610  kytucxa@utc2.edu.vn
 6 Phòng Tài chính - Kế toán (08) 3896 2174  bantaivu@utc2.edu.vn
 7 Phòng Thiết bị  - Quản trị (08) 3896 3235
 thietbiquantri@utc2.edu.vn
 8 Trung tâm Thông tin thư viện (08) 3730 6166
(08) 3730 7559 (Trưởng Ban)
 thongtinthuvien@utc2.edu.vn
 9 Ban Thanh Tra
(08) 37309469  thanhtra@utc2.edu.vn
 10 Phòng Khoa học công nghệ và Đối ngoại (08) 3736 1575 (Trưởng Ban)  bankhcndn@utc2.edu.vn
 11 Trung tâm đào tạo thực hành & Chuyển giao công nghệ GTVT
(08) 3736 0512 daotaothuchanh@utc2.edu.vn
12 Văn phòng Đoàn thanh niên - Hội Sinh viên (08) 3730 8430  doanthanhnien@utc2.edu.vn

CÁC KHOA, BỘ MÔN

TT  Khoa/Bộ môn  Điện thoại   Email
1
Khoa Công trình

 3730 9091

 bmcongtrinh@utc2.edu.vn

 2
Khoa Khoa học Cơ bản

 3730 8429  bmcoban@utc2.edu.vn
 3
 Bộ môn Cơ khí

 3896 3235  bmcokhi@utc2.edu.vn
 4
 Bộ môn Điện, Điện tử

 3736 1575  bmdiendientu@utc2.edu.vn
5
 Bộ môn Đường bộ

 3736 7274  bmduongbo@utc2.edu.vn
 6
 môn Kinh tế Vận tải

 3730 5268   bmkinhte@utc2.edu.vn
Lượt xem: 21690
 Về trang trước      Về đầu trang