Danh mục đề tài NCKH SV

Thông báo: Kiểm tra tình hình thực hiện đề tài NCKH sinh viên năm học 2016-2017

(23/03/2017)

Để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016-2017 sẽ diễn ra vào khoảng đầu tháng 5/2017, Phòng KHCN&ĐN đề nghị các Khoa, Bộ môn tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài

Thông báo V/v đề xuất, đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2017

(31/03/2016)

Các Trưởng bộ môn triển khai thông báo đến các giảng viên của Bộ môn, tập hợp đề xuất, đăng ký của các cá nhân, thông qua tập thể bộ môn và gửi hồ sơ về về Ban KHCN-ĐN trước ngày 15/04/2016.

TB Về việc tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH sinh viên

(09/03/2016)

Để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015-2016 sẽ diễn ra vào khoảng đầu tháng 5/2016, Ban KHCN&ĐN đề nghị các Bộ môn tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài.

Quyết định giao đề tài NCKHSV 2015-2016

(17/11/2015)

Nhà trường đã ký quyết định giao đề tài NCKHSV 2015-2016 cho GV và SV các đơn vị như trong danh sách đính kèm.

Link tra cứu thông tin NCKH tại Cơ sở II

(21/08/2015)

Đường link để tra cứu thông tin về các đề tài NCKH và bài báo khoa học của giảng viên và sinh viên Cơ sở II.

Thông báo V/v đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015 - 2016

(17/08/2015)

Danh mục các đề tài phải được thông qua trong phiên họp bộ môn, được lập theo mẫu gửi kèm, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 11 và gửi về Ban KHCN & ĐN trước ngày 07/09/2015.

Thông báo về việc tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên

(04/05/2015)

Nhà trường tổ chức Hội nghị nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2014-2015 tại Cơ sở II theo 2 bước: nghiệm thu tại các tiểu ban từ ngày 11/05/2015 đến ngày 16/05/2015 và Hội nghị tổng kết NCKH sinh viên lúc 8h30 ngày 26/05/2015.

QĐ giao nhiệm vụ thực hiện các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014 - 2015.

(02/12/2014)

QĐ của Hiệu trưởng về việc giao nhiệm vụ thực hiện các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014 - 2015.

QĐ giao nhiệm vụ thực hiện các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014 - 2015.

(02/12/2014)

QĐ của Hiệu trưởng về việc giao nhiệm vụ thực hiện các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014 - 2015.

QĐ giao nhiệm vụ thực hiện các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014 - 2015.

(02/12/2014)

QĐ của Hiệu trưởng về việc giao nhiệm vụ thực hiện các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014 - 2015.

 Trang  1 2