Văn bản hướng dẫn

Về việc kê khai khối lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên

(26/05/2016)

Trưởng các Bộ môn và các Giảng viên kê khai số giờ quy đổi các hoạt động nghiên cứu khoa học đã thực hiện trong năm 2015-2016.

Thông báo V/v đề xuất, đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2017

(31/03/2016)

Các Trưởng bộ môn triển khai thông báo đến các giảng viên của Bộ môn, tập hợp đề xuất, đăng ký của các cá nhân, thông qua tập thể bộ môn và gửi hồ sơ về về Ban KHCN-ĐN trước ngày 15/04/2016.

TB Về việc tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH sinh viên

(09/03/2016)

Để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015-2016 sẽ diễn ra vào khoảng đầu tháng 5/2016, Ban KHCN&ĐN đề nghị các Bộ môn tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài.

Thông báo đề xuất và tổ chức xét chọn đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ năm 2017

(26/02/2016)

Ban KHCN-ĐN kính gửi các Bộ môn Thông báo của Nhà trường về việc đề xuất và tổ chức xét chọn đề tài NCKH cấp Bộ năm 2017.

Các biểu mẫu nghiệm thu đề tài NCKH các cấp của giảng viên

(07/01/2016)

Các biểu mẫu nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường, cấp Bộ (nghiệm thu cấp Cơ sở và cấp Bộ), NCS

QĐ về Quy định Quy đổi giờ chuẩn hoạt động khoa học công nghệ của Giảng viên Trường Đại học Giao thông vận tải.

(10/09/2015)

Quy định Quy đổi giờ chuẩn hoạt động khoa học công nghệ của Giảng viên Trường Đại học Giao thông vận tải, được áp dụng từ năm học 2015-2016.

Thông báo V/v đăng ký báo cáo chuyên đề cấp bộ môn học kỳ I, năm học 2015 - 2016

(26/08/2015)

Danh mục các chuyên đề đã thông qua tại cấp bộ môn được lập theo mẫu 2 gửi kèm, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 11 và gửi về Ban KHCN-ĐN trước ngày 20/09/2015.

Link tra cứu thông tin NCKH tại Cơ sở II

(21/08/2015)

Đường link để tra cứu thông tin về các đề tài NCKH và bài báo khoa học của giảng viên và sinh viên Cơ sở II.

Thông báo V/v đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015 - 2016

(17/08/2015)

Danh mục các đề tài phải được thông qua trong phiên họp bộ môn, được lập theo mẫu gửi kèm, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 11 và gửi về Ban KHCN & ĐN trước ngày 07/09/2015.

Thông báo về việc thực hiện đăng ký xét công nhận sáng kiến, báo cáo kết quả thực hiện sáng kiến và xét duyệt, công nhận sáng kiến năm học 2014-2015

(10/06/2015)

Trưởng các Ban/Bộ môn/Trung tâm tổ chức cho đơn vị thực hiện theo tinh thần thông báo số 377/TB-ĐHGTVT ngày 29-05-2015 của Nhà trường (nếu có) và gửi hồ sơ về Ban KHCN-ĐN, hạn cuối là ngày 17/06/2015.

Thông báo về việc kê khai khối lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên

(01/06/2015)

Trưởng các Bộ môn và các Giảng viên kê khai số giờ quy đổi các hoạt động nghiên cứu khoa học đã thực hiện trong năm 2014-2015.

 Trang  1 2 3