Danh mục đề tài NCKH SV

Quyết định giao đề tài NCKHSV 2015-2016

(Ngày đăng: 17/11/2015 11:03:09 Ngày cập nhật: 18/11/2015 07:55:56)


Nhà trường đã ký quyết định giao đề tài NCKHSV 2015-2016 cho GV và SV các đơn vị như trong danh sách đính kèm.

Để tránh sai sót sau này đề nghị các các bộ môn sử dụng dữ liệu trong file Excel đính kèm để làm biên bản nghiệm thu theo mẫu .

Trân trọng cảm ơn./.

File đính kèm:
Lượt xem: 3415
 Về trang trước      Về đầu trang    

Ý kiến bạn đọc

tâm lý chung của các bạn SV rất lo lắng về lịch thi, đặc biệt với khóa 55, 56 mong Ban Đào tạo lên lịch thi sớm. Cảm ơn

tu?n kiên (vhvan@utc2.edu.vn) - Ngày đăng: 18/11/2015

khi nao co lịch thi thầy

H? Ng?c Khánh (traixeth0_tangainovo@yahoo.com.vn) - Ngày đăng: 17/11/2015