Danh mục đề tài NCKH SV

Link tra cứu thông tin NCKH tại Cơ sở II

(Ngày đăng: 21/08/2015 11:18:19 Ngày cập nhật: 21/08/2015 11:24:37)


Đường link để tra cứu thông tin về các đề tài NCKH và bài báo khoa học của giảng viên và sinh viên Cơ sở II.

Để tìm kiếm các thông tin cơ bản về các đề tài NCKH các cấp, đề tài NCKH sinh viên và các bài báo khoa học của cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu và sinh viên của Trường Đại học GTVT - Cơ sở II, có thể truy cập vào đường link sau:

- Đường link: http://gtvt.vigroup.com/nckh/

- Đăng nhập theo Tên truy cập và mật khẩu sau:

Tên truy cập: utc2

Mật khẩu: utc2Ban KHCN-ĐN.

Lượt xem: 6414
 Về trang trước      Về đầu trang