Danh mục đề tài NCKH SV

QĐ giao nhiệm vụ thực hiện các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014 - 2015.

(Ngày đăng: 02/12/2014 10:13:19 Ngày cập nhật: 23/12/2014 08:23:20)


QĐ của Hiệu trưởng về việc giao nhiệm vụ thực hiện các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014 - 2015.

Dự kiến cuối tháng 4/2015 sẽ tiến hành nghiệm thu các đề tài.

Ban KHCN-ĐN

File đính kèm:
        1031.pdf     
        1031 - 1.pdf     
Lượt xem: 2849
 Về trang trước      Về đầu trang