Danh mục đề tài NCKH SV

QĐ giao nhiệm vụ thực hiện các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014 - 2015.

(Ngày đăng: 02/12/2014 10:12:21 Ngày cập nhật: 02/12/2014 10:12:21)


QĐ của Hiệu trưởng về việc giao nhiệm vụ thực hiện các đề tài NCKH của sinh viên năm học 2014 - 2015.

Dự kiến cuối tháng 4/2015 sẽ tiến hành nghiệm thu các đề tài.

Lượt xem: 1602
 Về trang trước      Về đầu trang