Danh mục đề tài NCKH SV

Thông báo về việc đăng ký đề tài NCKH sinh viên năm học 2014-2015

(Ngày đăng: 05/08/2014 08:19:32 Ngày cập nhật: 05/08/2014 08:29:16)


Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2014-2015 dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2015.


Theo tinh thần thông báo số 662/TB-ĐHGTVT ngày 01/08/2014 của Nhà trường, Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2014-2015 dự kiến sẽ tổ chức vào cuối tháng 4 năm 2015.

Để việc thực hiện NCKH không ảnh hưởng đến việc thi học kỳ, việc làm đồ án tốt nghiệp của sinh viên và để chuẩn bị cho hội nghị NCKH của sinh viên năm nay đạt kết quả tốt, đề nghị lãnh đạo các bộ môn chủ động triển khai thực hiện đăng ký, tập hợp các đề tài NCKH của sinh viên thuộc bộ môn quản lý, theo các tiêu chí sau:

    - Một đề tài do 01 người hướng dẫn.

   - Mỗi Cán bộ, Giảng viên không hướng dẫn quá 02 đề tài.

   - Số sinh viên tham gia trong một đề tài không quá 05 người, trong đó phải xác định một sinh viên chịu trách nhiệm chính.

   - Mỗi sinh viên chỉ được tham gia 01 đề tài.

   - Nội dung các đề tài NCKH của sinh viên phải phù hợp với khả năng và nguyện vọng của sinh viên, phù hợp với mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo của trường, phù hợp với định hướng hoạt động khoa học và công nghệ của trường, không được trùng với nội dung đồ án tốt nghiệp. Kết quả nghiên cứu phải có giá trị khoa học, có tính mới và sáng tạo.

Danh mục các đề tài phải được thông qua trong phiên họp bộ môn, được lập theo mẫu gửi kèm, kiểu chữ Times New Roman, cỡ chữ 11 và gửi về Ban KHCN & ĐN trước ngày 30/08/2014 theo địa chỉ email: ttqhoa@utc2.edu.vn.

Trân trọng./.

Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm.

Ban KHCN-ĐN

File đính kèm:
        TB_DKDT_NCKHSV_2014_2015.doc     
Lượt xem: 4169
 Về trang trước      Về đầu trang