Danh mục đề tài NCKH SV

Kết quả nghiệm thu đề tài NCKH sinh viên

(Ngày đăng: 16/05/2014 10:35:21 Ngày cập nhật: 16/05/2014 11:35:26)


Trong thời gian từ ngày 4/5/2014 đến ngày 9/5/2014 Nhà trường đã tổ chức nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2013-2014 tại 06 tiểu ban là Cơ bản, Đường bộ, Cầu hầm, Vận tải – Kinh tế, Cơ khí và Điện – Điện tử. Kết quả cụ thể như sau:

            1. Có 55 đề tài được nghiệm thu (có danh sách kèm theo) trong đó tiểu ban Cơ bản có 8 đề tài, tiểu ban Đường bộ có 9 đề tài, tiểu ban Cầu hầm có 7 đề tài, tiểu ban Vận tải – Kinh tế có 19, tiểu ban Cơ khí có 8 đề tài và tiểu ban Điện – Điện tử có 4 đề tài.

            2. Có 26 đề tài đạt giải (có danh sách kèm theo) trong đó có 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 10 giải Ba và 4 giải khuyến kích.

            3. Có 05 đề tài được các hội đồng nghiệm thu đề xuất tham gia báo cáo điển hình tại Hội nghị tổng kết (có danh sách kèm theo).

            4. Có 01 đề tài được hội đồng nghiệm thu đề xuất tham gia giải thưởng cấp Bộ (có danh sách kèm theo).

5. Có 02 đề tài được các hội đồng nghiệm thu đề xuất tham gia giải thường Eureka của Thành đoàn TP.Hồ Chí Minh (có danh sách kèm theo).

            Hội nghị tổng kết NCKH sinh viên sẽ được tổ chức vào lúc 8h30 ngày 20/05/2014 tại Phòng Hội thảo- Trung tâm Thông tin - thư viện. Sinh viên không đến tham dự mà không có lý do chính đáng xem như từ chối nhận giải thưởng và giấy chứng nhận.

Các nhóm sinh viên báo cáo điển hình lưu ý: chuẩn bị chu đáo nội dung báo cáo; thời gian báo cáo tối đa là 10 phút cho một đề tài, tập trung vào tính mới, tính khoa học và kết quả đạt được.

Ban KHCN-ĐN

File đính kèm:
        Xepgiai.rar     
        Dienhinh-Eureka-Capbo.rar     
        Ketqua-NCKH-2013-2014.rar     
Lượt xem: 3681
 Về trang trước      Về đầu trang