Danh mục đề tài NCKH GV

Đề tài NCKH của giảng viên - Khoa Cơ Khí

(Ngày đăng: 14/10/2013 14:37:29 Ngày cập nhật: 14/10/2013 14:37:29)


  KHOA CƠ KHÍ
1 Nghiên cứu thiết kế hệ thống thiết bị chế biến và cung cấp cát năng suất 2-3 M3/H cho đầu máy DIESEL tại xí nghiệp đầu máy Sài Gòn (trạm chế biến và cung cấp cát) : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Đỗ Đức Tuấn. - H. : 2003.- 114 tr.; 30 cm
2 Nghiên cứu lý thuyết quá trình sấy và chế tạo thiết bị thí nghiệm ứng dụng : Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Đỗ Thái Sơn. - H. : 2005.- 105 tr.; 30 cm
3 Nghiên cứu xác định các đặc tính kỹ thuật, ảnh hưởng của việc sử dụng xăng không pha chì đối với các loại phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng động cơ xăng ở Việt Nam : Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Duy Tiến. - H. : 2003.- 59 tr.; 30 cm
4 Nghiên cứu tính toán thiết kế cải tạo nâng cấp đầu máy Đông Phương Hồng 21 : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / T.S Nguyễn Hữu Dũng. - H. : 2004.- 100 tr.; 30 cm
5 Nghiên cứu xây dựng hệ thống đo ghi và chẩn đoán trạng thái kỹ thuật của một số thiết bị điện trong mạch điện đầu máy Diesel : Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Đỗ Việt Dũng. - H. : 2003.- 120 tr.; 30 cm
6 Nghiên cứu, xây dựng phần mềm tính toán sức kéo, xác định và dự báo nhu cầu sức kéo cho ngành đường sắt Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Đỗ Đức Tuấn. - H. : 2004.- 80 tr.; 30 cm
7 Nghiên cứu ảnh hưởng của điều kiện khí hậu tới chỉ tiêu công suất và tiết kiệm trong động cơ đốt trong sử dụng trên các phương tiện giao thông vận tải ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / TH.S Lê Hoài Đức. - H. : 2005.- 60 tr; 30 cm

 

Lượt xem: 3761
 Về trang trước      Về đầu trang