Danh mục đề tài NCKH GV

Đề tài NCKH của giảng viên - Khoa Cơ Bản

(Ngày đăng: 14/10/2013 14:38:20 Ngày cập nhật: 14/10/2013 14:38:20)


  KHOA CƠ BẢN
1 Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng ở trường Đại học hiện nay: Thực trạng và giải pháp : Đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Tài Quang. - H. : 2005.- 90 tr; 30 cm
2 Nghiên cứu đánh giá thực trạng môi trường các trường Đại học, dạy nghề thuộc nghành Giao thông vận tải khu vực phía Bắc và đề xuất các biện pháp cải thiện : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Cao Trọng Hiền. - H. : 2004.- 100 tr; 30 cm 
1 Lý thuyết tổ hợp v& ứng dụng trong tin học / Nguyễn Tiến Đằng . - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Giao thông Vận tải ,2000 .- 106 tr.; 31 cm
2 Nghiên cứu những đặc điểm nhận thức của sinh viên cơ sở 2 đối với những vấn đề lý luận Mác - Lênin / Hà Ngọc Kiệu . - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Giao thông Vận tải , 2000.- 25 tr.; 31 cm
3 Quản lý sinh viên bằng máy vi tính / Nguyễn Tiến Đằng. - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Giao thông Vận tải , 1999.- 74 tr.; 31 cm
4 Về phương trình vi phân hệ động lực / Võ Xuân Bằng . - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Giao thông Vận tải , 1999.- 28 tr.; 31 cm
5 Giải bài toán hình lục giác thần bí / Nguyễn Thành Quí . - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Giao thông Vận tải , 2002.- 13 tr.; 31 cm
6 Nâng cao chất lượng học tiếng Anh trên phòng máy và với Gappers tại trường Đại học Giao thông Vận tải cơ sở II - thành phố Hồ Chí Minh : Đề tài NCKH cấp trường / Hà Thị Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh : 2007.- 68 tr.; 30 cm
7 Cụm phụ âm tiếng Anh - Những khó khăn của sinh viên và biện pháp khắc phục : Đề tài NCKH cấp trường / Hà Thị Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh : 2008.- 37 tr.; 30 cm
8 Thì quá khứ đơn với cách nhuyển dịch từ "đã" sang tiếng Anh : Đề tài NCKH cấp trường / Hà Thị Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh : 2009.- 82 tr.; 30 cm

 

Lượt xem: 2802
 Về trang trước      Về đầu trang