Danh mục đề tài NCKH GV

Đề tài NCKH của Giảng viên - Khoa công trình

(Ngày đăng: 14/10/2013 14:40:54 Ngày cập nhật: 14/10/2013 14:40:54)


  KHOA CÔNG TRÌNH
1 "Giảng: THÍ NGHIỆM SỨC BỀN VẬT LIỆU có dùng máy tính và máy phóng" : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường  / Lê Lam Sơn. - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2001.- 38 tr; 31 cm
2 Các giải pháp cấp bách về cơ chế chính sách phát triển VTHKCC bằng xe buýt ở đô thị đến năm 2010 : Đề tài nghiên cứu khoa học / PGS.TS Nguyễn Văn Thụ. - H. : 2004.- 70 tr; 30 cm 
3 Các tiêu chuẩn an toàn đánh giá chất lượng đồ án thiết kế đường ô tô và nghiên cứu thực tế QL 14 để sơ bộ kiến nghị một số tiêu chuẩn vào quy trình thiết kế tuyến đảm bảo an toàn giao thông ở Việt Nam : Đề tài NCKH cấp trường / Võ Xuân Lý. - Tp. Hồ Chí Minh : 2010.- 70 tr.; 30 cm
4 Đánh giá một số tồn tại khi sản xuất, sử dụng cấp phối đá dăm làm móng đường ô tô ở TP. Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp khắc phục / Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Văn Du. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011. - 163 tr. ; 30 cm
5 Nghiên cứu ảnh hưởng của thành phần hạt đến cường độ của cấp phối sỏi đỏ / Vũ Thế Sơn . - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2001.- 57 tr.; 31 cm
6 Nghiên cứu ảnh hưởng thành phần hạt cốt liệu đến độ bền Marshall của bê tông Asphalt theo tiêu chuẩn của Việt Nam và AASHTO : Đề tài NCKH cấp trường / Nguyễn Phước Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : 2009.- 29 tr.; 30 cm
7 Nghiên cứu các đặc trưng cơ lý của hỗn hợp vật liệu bê tông nhựa tạo nhám, khi sử dụng các loại Bitum cải thiện của các nhà sản xuất khác nhau, kiến nghị hướng sử dụng : Đề tài NCKH cấp trường/ Nguyễn Phước Minh . - Tp. Hồ Chí Minh : 2010. - 29 tr. ; 30 cm
8 Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nâng cao tính an toàn giao thông đường bộ : Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Nguyễn Quang Toản. - H. : 2004.- 90 tr; 30 cm 
9 Nghiên cứu chế tạo thử Ten xơ mét cơ học đo biến dạng tĩnh : Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Lương Xuân Bính, Vũ Quang Trung, Trịnh Minh Hải. - H : 2004.- 38 tr.; 30cm 
10 Nghiên cứu chỉ tiêu cường độ bê tông xi măng sử dụng nước nhiễm mặn sông Tiền và sông Hậu để làm móng măt đường / Võ Xuân Lý. - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2001.- 57 tr.; 31 cm
11 Nghiên cứu cơ sở khoa học các giải pháp về tuyến đường để nâng cao tốc đôj chạy tàu trên tuyến đường sắt : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Phạm Văn Ký. - H. : 2002.- 100 tr.; 30 cm 
12 Nghiên cứu đánh giá thực trạng môi trường các trường Đại học, dạy nghề thuộc nghành Giao thông vận tải khu vực phía Bắc và đề xuất các biện pháp cải thiện : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Cao Trọng Hiền. - H. : 2004.- 100 tr.; 30 cm 
13 Nghiên cứu giải pháp phát triển hệ thống giao thông vận tải trong vùng kinh tế trọng điểm : Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Trần Thị Lan Hương. - H : 2005.- 56 tr.; 30cm 
14 Nghiên cứu khai thác máy toàn đạc điện tử phục vụ khảo sát thiết kế và xây dựng công trình giao thông : Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Trần Đắc Sử. - H : 2004.- 75 tr.; 30cm 
15 Nghiên cứu lựa chọn và thiết kế thành phần vật liệu Bêtông, bêtông cốt sợi phù hợp cho việc sử dụng tại các công trình cầu ở Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Ngọc Long. - H. : 2004.- 55 tr.; 30 cm 
16 Nghiên cứu một số giải pháp khoa học công nghệ nhằm nâng cao khả năng chống lật và chống trật bánh toa xe hàng 132.000 chạy trên mạng lưới đường sắt Việt Nam : Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Nguyễn Văn Chuyên. - H. : 2004.- 105 tr.; 30 cm
17 Nghiên cứu nâng cao độ chính xác đo Môđun đàn hồi của nền và các lớp vật liệu áo đường : Đề tài KH và CN cấp bộ / Nguyễn Văn Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011. - 87 tr. ; 30 cm
18 Nghiên cứu sử dụng cát đỏ bờ biển tỉnh Bình Thuận làm bê tông xi măng móng mặt đường ô - tô / Lê Văn Bách . - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2001.- 45 tr.; 31 cm
19 Nghiên cứu sử dụng cát thiên nhiên (cát hạt mịn) trong xây dựng nền đường và san nền các công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh : Đề tài NCKH / Nguyễn Văn Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : 2006.- 63 tr.; 30 cm
20 Nghiên cứu thiết kế thuỷ lực công trình tiêu năng ở công trình thoát nước nhỏ của đường với sự hỗ trợ của máy tính : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Trần Đình Nghiên. - H. : 2003.- 105 tr.; 30 cm 
21 Nghiên cứu thiết kế và SXLR một số mẫu ôtô tải nhỏ tải trọng từ 0,5 Tấn - 1,25 tấn phục vụ giao thông nông thôn và miền núi Việt Nam : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Cao Trọng Hiền. - H. : 2004.- 91 tr.; 30 cm 
22 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm dầm cầu thép liên hợp BTCT kiểu Prebeam chiều cao thấp sử dụng cho các cầu vượt Thành Phố và khu đô thị Việt Nam : Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Phạm Duy Hữu. - H : 2004.- 57 tr.; 30cm 
23 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và thử nghiệm dầm cầu thép liên hợp BTCT kiểu Prebeam chiều cao thấp sử dụng cho các cầu vượt Thành Phố và khu đô thị Việt Nam : Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Phạm Duy Hữu. - H : 2004.- 57 tr.; 30cm 
24 Nghiên cứu thực nghiệm các đặc trưng cơ học của vật liệu Composite cốt sợi tự nhiên : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Phạm Thị Toan. - H. : 2004.- 50 tr.; 30 cm 
25 Nghiên cứu tổng quan lớp bê tông nhựa tạo nhám : Đề tài NCKH cấp trường / Nguyễn Phước Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : 2009.- 36 tr.; 30 cm
26 Nghiên cứu xói cục bộ mố cầu : Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Trần Đình Nghiên. - H : 2005.- 65 tr.; 30cm 
27 Nghiên cứu, đánh giá các phương pháp đo cường độ kết cấu áo đường mềm tại khu vực Đông thành phố Hồ Chí MInh : Đề tài NCKH cấp trường / Lê Văn Bách. - Tp. Hồ Chí Minh : 2009.- 74 tr.; 30 cm
28 Phân tích các tồn tại của việc đo Môđun đàn hồi nền đường và các lớp vật liệu áo đường bằng tấm ép theo 22TCN 211-06 và đề xuất phương pháp đo hợp lý : Đề tài NCKH cấp trường / Nguyễn Văn Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : 2008.- 42 tr.; 30 cm
29 Tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp / Lê Văn Bách. - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 2002.- 62 tr.; 31 cm 
30 Thiết kế hỗn hợp bê tông nhựa tạo nhám khi dùng nhựa Polime và chất gia cố bằng sợi tổng hợp  : Đề tài NCKH cấp trường/ Nguyễn Phước Minh . - Tp. Hồ Chí Minh : 2010. - 29 tr. ; 30 cm
31 Thiết kế, chế tạo dụng cụ trực quan phục vụ giảng dạy chuyên ngành cầu / Ngô Châu Phương, Nguyễn Văn Bắc. - Tp. HCM : Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải , 1999.- 30 tr.; 30 cm
32 Thực nghiệm xác định một số chỉ tiêu của bê tông xi măng khi sử dụng cát xay tại khu vực Đông Nam Bộ : Đề tài NCKH của nghiên cứu sinh / Nguyễn Đức Trọng. - Tp. Hồ Chí Minh : 2011. - 60 tr. ; 30 cm
33 Ứng dụng phương pháp mô phỏng để thiết kế nút giao thông : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Lê Quỳnh Mai. - H. : 2005.- 51 tr.; 30 cm 
34 Ứng dụng TCVN ISO 9001:2000 trong quản lý và điều hành các hoạt động tại trung tâm đào tạo thực hành và chuyển giao công nghệ giao thông vận tải : Đề tài NCKH cấp trường / Ngô Châu Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : 2010.- 24 tr.; 30 cm
35 Xác định áp lực nước lỗ rỗng và độ cố kết của nền đất yếu dưới tác dụng của tải trọng nền đường đắp bằng phương pháp sai phân hữu hạn : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Vũ Đức Sỹ. - H. : 2004.- 100 tr.; 30 cm 
36 Xác định độ dày của lớp vỏ tròn xoay : Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Phạm Hồng Nga. - H : 2005.- 19 tr.; 30cm
37 Xây dựng bộ từ điển tin học chuyên ngành Xây dựng - Giao thông Anh Việt nhằm phục vụ cho công tác NCKH, giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên và tra cứu thông tin của Thư viện của trường : Đề tài NCKH cấp trường / Đặng Minh Tân. - H. : 2007.- 51 tr.; 30 cm
38 Xây dựng chương trình tính kết cấu bằng phương pháp phân tử hữu hạn theo mô hình phần tử khối : Đề tài nghiên cứu khoa học / Phạm Văn Dịch. - H. : 2004.- 50 tr.; 30 cm
39 Xây dựng trang web "Đường bộ Online" nhằm phục vụ công tác NCKH, giảng dạy, học tập và trao đổi thông tin giữa giảng viên, sinh viên và những đối tượng khác có quan tâm về chuyên ngành đường bộ : http://www.duongbo.org / Nguyễn Quang Phúc, Đặng Minh Tân. - H. : 2007.- 59 tr.; 30 cm

Lượt xem: 6728
 Về trang trước      Về đầu trang