Danh mục đề tài NCKH GV

Bảng tổng hợp số giờ quy đổi các hoạt động NCKH đã thực hiện năm học 2014 - 2015.

(Ngày đăng: 22/06/2015 16:31:56 Ngày cập nhật: 25/06/2015 09:01:27)


Bảng tổng hợp số giờ quy đổi các hoạt động NCKH của CBGD Cơ sở II đã thực hiện năm học 2014 - 2015.

Vui lòng xem chi tiết ở file đính kèm.

File đính kèm:
        Khoi luong QD 2014-2015.pdf     
Lượt xem: 1629
 Về trang trước      Về đầu trang