Danh mục đề tài NCKH GV

Đề tài NCKH của giảng viên - Khoa Kinh Tế

(Ngày đăng: 15/10/2013 13:35:10 Ngày cập nhật: 15/10/2013 13:35:10)


  KHOA KINH TẾ
1 Các giải pháp thực hiện chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước trong nghành Giao thông vận tải thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên : Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học / Nguyễn Hồng Thái. - H. : 2005.- 105 tr; 30 cm
2 Đổi mới quản lý DNNN quy mô nhỏ theo hướng áp dụng biện pháp "khoán kinh doanh cho DNNN" : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Nguyễn Tài Cảnh. - H. : 2003.- 100 tr; 30 cm
3 Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc xây dựng chiến lược giá trong đấu thầu xây lắp của doanh nghiệp xây dựng giao thông : Đề tài NCKH cấp trường / Phạm Phú Cường . - Tp. Hồ Chí Minh : 2010. - 49 tr. ; 30 cm
4 Nghiên cứu đề xuất các giải pháp hoàn thiện mạng lưới tuyến xe buýt thành phố Hồ Chí Minh : Đề tài NCKH cấp trường / Nguyễn Thị Bích Hằng. - TP. Hồ Chí Minh : 2007.- 54 tr.; 30 cm
5 Nghiên cứu giải pháp nhằm tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong công tác đấu thầu xây dựng công trình giao thông đường bộ bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước : Đề tài NCKH cấp trường / Phạm Phú Cường . - Tp. Hồ Chí Minh : 2009. - 44 tr. ; 30 cm
6 Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động đấu thầu xây lắp của doanh nghiệp xây dựng giao thông : Đề tài NCKH cấp trường / Phạm Phú Cường . - Tp. Hồ Chí Minh : 2010. - 65 tr. ; 30 cm
7 Nghiên cứu thị trường dịch vụ điện thoại di động tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh cạnh tranh và hội nhập : Đề tài NCKH cấp trường / Nguyễn Văn Quảng. - TP. Hồ Chí Minh : 2006.- 63 tr.; 30 cm
8 Nghiên cứu xác định miền giá trị của các hệ số phản ánh mức độ biến thiên dòng hành khách trong vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh  : Đề tài NCKH cấp bộ / Nguyễn Thị Bích Hằng . - Tp. Hồ Chí Minh : 2009. - 89 tr. ; 30 cm
9 Nghiên cứu, tính toán chi phí đoàn tàu hàng cố định thành phần và chạy cố định theo thời gian trên tuyến : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Trần Văn Bích. - H. : 2004.- 72 Tr; 30 cm
10 Phân tích mối quan hệ phát triển kinh tế xã hội với phát triển giao thông vận tải khu vực Nam Trung Bộ  : Đề tài NCKH cấp trường / Trần Thị Quỳnh Như . - Tp. Hồ Chí Minh : 2010. - 49 tr. ; 30 cm
11 Phương pháp đánh giá năng lực kinh doanh của doanh nghiệp : Đề tài nghiên cứu khoa học / Vũ Trọng Tích. - H. : 2004.- 70 tr; 30 cm
12 Xây dựng kế hoạch kiểm toán tài chính trong doanh nghiệp vận tải : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Đỗ Thị Ngọc Điệp. - H. : 2004.- 55 tr; 30 cm
13 Nghiên cứu những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất xây dựng trong nghành GTVT đến năm 2010 : Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Phạm Văn Vạng. - H. : 2005.- 57 tr.; 30 cm 
   

Lượt xem: 3180
 Về trang trước      Về đầu trang    

Các tin đã đăng