Văn bản hướng dẫn

Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố

(Ngày đăng: 22/02/2017 11:09:11 Ngày cập nhật: 22/02/2017 13:33:12)


Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố

Ngày 24 tháng 11 năm 2016, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND về Quy chế quản lý nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ trên địa bàn Thành phố. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 04 tháng 12 năm 2016 và thay thế Quyết định số 3187/QD-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2007 và Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2015.

Xem chi tiết các file đính kèm

Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016

Hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN

Công văn cung cấp thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2016

Phiếu cung cấp thông tin nghiên cứu KH&CN giai đoạn 2011-2016Nguồn: Sở Khoa học và Công nghệ Tp. HCM

Phòng KHCN&ĐN

Lượt xem: 188
 Về trang trước      Về đầu trang