Văn bản hướng dẫn

TB: Các trường hợp được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) tài trợ

(Ngày đăng: 22/02/2017 10:31:28 Ngày cập nhật: 23/02/2017 09:28:22)


Thông báo số 105/TB-ĐHGTVT về việc Các trường hợp được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) tài trợ

K/g các Trưởng Khoa, Bộ môn trực thuộc Phân hiệu,


Thực hiện Thông báo số 105/TB-ĐHGTVT ngày 17 tháng 2 năm 2017 của Nhà trường v/v các trường hợp được Quỹ phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia (Nafosted) tài trợ, Phòng kính đề nghị Khoa và Bộ môn thông tin tới các nhà khoa học trong đơn vị mình.

Các trường hợp được tài trợ đáng lưu ý:
- Tham dự và báo cáo kết quả nghiên cứu tại hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế
- Nghiên cứu sau tiến sĩ
- Thực tập, nghiên cứu ngăn hạn ở nước ngoài
- Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế chuyên ngành ở Việt Nam
- Công bố công trình khoa học công nghệ trong nước và quốc tế

Thông tin chi tiết: file đính kèm

Trân trọng thông báo./.

Phòng KHCN&ĐN

File đính kèm:
        Thong Tu 09.pdf     
        Phu luc TT 09.doc     
Lượt xem: 349
 Về trang trước      Về đầu trang