Văn bản hướng dẫn

TB Về việc tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài NCKH sinh viên

(Ngày đăng: 09/03/2016 08:05:20 Ngày cập nhật: 09/03/2016 08:56:35)


Để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015-2016 sẽ diễn ra vào khoảng đầu tháng 5/2016, Ban KHCN&ĐN đề nghị các Bộ môn tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài.

Để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2015-2016 sẽ diễn ra vào khoảng đầu tháng 5/2016, Ban KHCN&ĐN đề nghị các Bộ môn tổ chức kiểm tra tiến độ thực hiện các đề tài với các nội dung cụ thể như sau:

I. Kiểm tra theo từng tiểu ban:

-        Các Trưởng Bộ môn chịu trách nhiệm lên lịch và danh sách tổ kiểm tra, thông báo thời gian, địa điểm kiểm tra cho các nhóm sinh viên thực hiện đề tài, giáo viên hướng dẫn và Ban KHCN-ĐN.

-        Các Bộ môn tiến hành công tác kiểm tra theo lịch đã thông báo, thời gian thực hiện từ ngày 21/03/2016 đến ngày 30/03/2016. Biên bản kiểm tra được gửi về Ban KHCN-ĐN trước ngày 11/04/2016. Trong biên bản cần có kết luận những đề tài được tiếp tục thực hiện và những đề tài đề nghị không tiếp tục thực hiện.

II. Đối tượng kiểm tra và các tài liệu cần chuẩn bị:

-        Các đề tài NCKH sinh viên năm học 2015-2016 là đối tượng kiểm tra. Các nhóm không có mặt trong buổi kiểm tra coi như không tiếp tục thực hiện đề tài.

-        Các tài liệu cần chuẩn bị: Đề cương chi tiết (02 bản, theo mẫu đính kèm), Báo cáo tiến độ thực hiện (02 bản, theo mẫu đính kèm). Các tài liệu trên cần có xác nhận của giáo viên hướng dẫn.

 

Biên bản kiểm tra sẽ là căn cứ để Nhà trường xem xét quyết định đề tài có được tiếp tục thực hiện và nghiệm thu hay không.

Trân trọng!

Ban KHCN-ĐN

File đính kèm:
Lượt xem: 2973
 Về trang trước      Về đầu trang