Văn bản hướng dẫn

Thông báo đề xuất và tổ chức xét chọn đề xuất đề tài KHCN cấp Bộ năm 2017

(Ngày đăng: 26/02/2016 09:45:14 Ngày cập nhật: 26/02/2016 09:45:14)


Ban KHCN-ĐN kính gửi các Bộ môn Thông báo của Nhà trường về việc đề xuất và tổ chức xét chọn đề tài NCKH cấp Bộ năm 2017.

Kính gửi các Trưởng bộ môn và các thầy giáo, cô giáo,

Ban KHCN-ĐN kính gửi các Bộ môn Thông báo của Nhà trường về việc đề xuất và tổ chức xét chọn đề tài NCKH cấp Bộ năm 2017 (trong file đính kèm).

Do thời gian do Bộ và Trường quy định rất gấp, kính đề nghị các Bộ môn triển khai ngay thông báo này đến các thầy cô giáo trong đơn vị, tổ chức đăng ký, tổng hợp, họp bộ môn để xét duyệt và gửi hồ sơ về Ban KHCN-ĐN, hạn cuối là 11:00 ngày 1/3/2016. Bản điện tử gửi về địa chỉ: ttqhoa@utc2.edu.vn.

Trân trọng.

File đính kèm:
        002.jpg     
        001.jpg     
        003.jpg     
Lượt xem: 2013
 Về trang trước      Về đầu trang