Văn bản hướng dẫn

Các biểu mẫu nghiệm thu đề tài NCKH các cấp của giảng viên

(Ngày đăng: 07/01/2016 13:52:49 Ngày cập nhật: 07/01/2016 13:53:43)


Các biểu mẫu nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường, cấp Bộ (nghiệm thu cấp Cơ sở và cấp Bộ), NCS

Các biểu mẫu nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường, cấp Bộ (nghiệm thu cấp Cơ sở và cấp Bộ) và đề tài dành cho NCS của giảng viên.

Ban KHCN-ĐN

File đính kèm:
        ho so nghiem thu cap truong.rar     
        cap co so.rar     
        cap bo.rar     
        ho so nghiem thu NCS.rar     
Lượt xem: 815
 Về trang trước      Về đầu trang