Lịch xe

Lịch xe đưa đón giảng viên học kỳ 1 năm học 2016-2017

(29/08/2016)

Kính gửi: giảng viên giảng dạy ở các đơn vị liên kết

TB v/v đăng kí thi lại các học phần tiếng Anh A1, A2 khóa 55, 56

(29/04/2016)

Kính gửi: - Sinh viên đại học chính quy K55, K56; - Cố vấn học tập các lớp đại học chính quy K55, K56; - Bộ môn Ngoại ngữ

Lịch xe đưa đón giảng viên học kỳ 2 năm học 2015-2016

(19/02/2016)

Kính gửi: giảng viên đi giảng các đơn vị liên kết

Lịch xe đưa đón giảng viên giảng dạy học kỳ 1 năm học 2015-2016 tại các đơn vị liên kết

(23/09/2015)

Kính gửi: Giảng viên tham gia giảng dạy học kỳ 1 năm học 2015-2016 tại các đơn vị liên kết

Lịch xe đưa đón giảng viên giảng dạy học kỳ 2 năm học 2014-2015 tại các đơn vị liên kết

(12/02/2015)

Kính gửi: Giảng viên tham gia giảng dạy học kỳ 2 năm học 2014-2015 tại các đơn vị liên kết

Lịch xe đưa đón giảng viên giảng dạy tại đơn vị liên kết học kỳ 1 năm học 2014-2015 (khóa 55)

(18/12/2014)

Kính gửi: giảng viên đi giảng dạy đơn vị liên kết Cần Thơ

TB LỊCH XE ĐƯA ĐÓN GV COI THI HỌC LẠI TẠI ĐƠN VỊ LIÊN KẾT: AN GIANG, BẠC LIÊU, BẾN TRE.

(21/08/2014)

Ban Đào tạo trường ĐH GTVT CS 2 thông báo lịch xe đưa đón Giảng viên giảng dạy và coi thi tại các đơn vị liên kết: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre như sau:

 Trang  1 2