Sau đại học

Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017 Hệ Cao học

(17/11/2016)

Kính gửi Học viên các lớp Cao học khóa K23-2, K24-1

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 Hệ Cao học (cập nhật ngày 22/09/2016)

(22/09/2016)

Kính gửi: các học viên cao học khóa 23-2, 24-1

Thông báo v/v lịch học và đóng học phí học bổ sung kiến thức cho các thí sinh đăng ký dự thi cao học đợt 2 năm 2016

(16/09/2016)

Kính gửi: Các thí sinh đăng ký học bổ sung kiến thức cho các thí sinh đăng ký dự thi cao học đợt 2 năm 2016

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016-2017 Hệ Cao học (cập nhật ngày 15/09/2016)

(15/09/2016)

Kính gửi: Học viên các lớp Cao học khóa K23-2, K24-1

Lịch học lại của đợt đăng ký tháng 06/2016 Hệ Cao học

(07/09/2016)

Kính gửi: Học viên đăng ký học lại tháng 06/2016

Thông báo TKB hệ Cao học - Học kì I năm học 2016-2017

(18/08/2016)

Kính gửi: Học viên các lớp Cao học khóa 23.2 và 24.1

Thông báo TKB Cao học Kì phụ năm học 2015-2016 (học phần Cấp điện và chiếu sáng CTĐT)

(12/08/2016)

Kính gửi: Học viên lớp Kỹ thuật cơ sở hạ tầng K23.1

Thông báo lịch thi Cao học Kì phụ năm học 2015 - 2016

(29/07/2016)

Kính gửi: Học viên các lớp Cao học K22 và 23

TKB Cao học - Học kì phụ năm học 2015-2016

(07/07/2016)

Kính gửi: Học viên các lớp Cao học Khóa 22 và 23

Thông báo thay đổi lịch thi Cao học học kì II năm học 2015-2016

(24/06/2016)

Kính gửi: Lớp Kỹ thuật xây dựng công trình DD&CN K23-1 và Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông K23-2

Thông báo về việc thay đổi lịch thi học kỳ II năm học 2015-2016 Hệ Cao học

(15/06/2016)

Kính gửi: Học viên các lớp QLXD K23-1, QLXD K23-2, QTKD K23-1, QTKD K23-2, TC&QLVT K23-1, TC&QLVT K23-2

 Trang  2 3 4 5 6