Sau đại học

Thông báo về thời gian đào tạo trình độ cao học của khóa K22-1

(25/01/2017)

Kính gửi: Học viên các lớp khóa K22-1

Lịch học lại của đợt đăng ký tháng 12/2016 Hệ Cao học

(25/01/2017)

Kính gửi: Học viên của đợt đăng ký học lại tháng 12/2016

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016-2017 Hệ Cao học

(24/01/2017)

Kính gửi: Học viên các lớp khóa K24-1, K24-2

Thông báo v/v điều chỉnh kế hoạch thi học kỳ I năm học 2016-2017 Hệ Cao học

(06/01/2017)

Kính gửi: Các học viên cao học các lớp khóa K23-2

Thông báo v/v điều chỉnh kế hoạch thi học kỳ I năm học 2016-2017 Hệ Cao học

(21/12/2016)

Kính gửi: Các lớp Cao học- Quản lý xây dựng K23-2, Cao học- Quản lý xây dựng K24-1,Cao học- Kỹ thuật xây dựng CTGT K23-2 chuyên sâu Kỹ thuật xây dựng Cầu hầm.

Thông báo v/v đăng ký học phần tự chọn, định hướng chuyên sâu học kỳ II năm học 2016-2017 Hệ Cao học

(12/12/2016)

Kính gửi: Học viên các lớp Kỹ thuật cơ khí động lực K24-1, Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng DD&CN K24-1

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thi học kỳ I năm học 2016-2017 Hệ Cao học

(05/12/2016)

Kính gửi: Các học viên Cao học khóa K23-2, K24-1

TB Đăng ký học kỳ phụ Tháng 12.2016.

(29/11/2016)

KÍnh gửi: Học viên Cao học, Sinh viên các hệ VLVH, Liên thông, Bằng 2.

Lịch thi học lại Hệ Cao học đợt đăng ký tháng 06/2016

(21/11/2016)

Kính gửi: Học viên của đợt đăng ký tháng 06/2016

Lịch thi học kỳ I năm học 2016-2017 Hệ Cao học

(17/11/2016)

Kính gửi Học viên các lớp Cao học khóa K23-2, K24-1

 Trang  1 2 3 4 5