Đại học văn bằng 2

Lịch học kỳ phụ Tháng 6.2016 Đợt 4

(29/08/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

TB Lịch học kỳ phụ Tháng 6.2016 Đợt 3

(22/08/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

TB Lịch học kỳ phụ Tháng 6.2016 Đợt 2

(08/08/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ VLVH, Liên thông, Bằng 2, Chính quy K50 đến K53.

Thời khóa biểu Học kỳ I năm học 2016 - 2017 các lớp Liên thông, Bằng 2 khóa 56

(05/08/2016)

Kính gửi sinh viên các lớp Liên thông, Bằng 2 khóa 56

Lịch thi lần 2 các lớp Liên thông, Bằng 2 khóa 56

(05/08/2016)

Kính gửi sinh viên các lớp Liên thông, Bằng 2 khóa 56

Thông báo đóng thêm học phí để tổ chức lớp riêng HKP Tháng 6.2016

(03/08/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ VHVL, Liên thông, Bằng 2, Chính quy K50 đến K53.

Lịch thi Học kỳ phụ Tháng 6.2016 Đợt 1

(21/07/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

TB lịch học HKP Tháng 6.2016 Đợt 1

(24/06/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

TB Danh sách sinh viên đã đăng ký thành công học phần Học kỳ phụ Tháng 6.2016

(08/06/2016)

Kính gửi : Sinh viên Hệ Cao học, Hệ VLVH, Hệ Liên thông, Bằng 2; Hệ chính quy các lớp K50, 51, 52.

 Trang  2 3 4 5 6