Đại học văn bằng 2

Thời khóa biểu hệ Liên thông, Bằng 2 học kỳ 2 năm học 2016-2017

(23/01/2017)

Kính gửi: Sinh viên hệ Liên thông, Bằng 2

TB Đăng ký học kỳ phụ Tháng 12.2016.

(29/11/2016)

KÍnh gửi: Học viên Cao học, Sinh viên các hệ VLVH, Liên thông, Bằng 2.

TB Hoàn lại học phí Học kỳ phụ Tháng 6.2016

(07/11/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

TB lịch thi bổ sung HKP tháng 6.2016 do cúp điện

(06/10/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét giao và tạm giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016-2017

(23/09/2016)

Kính gửi: - Sinh viên các lớp hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học, lớp Bằng 2 K54

TB Lịch thi Học kỳ phụ Tháng 6.2016 Đợt 2

(09/09/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

TB Thay đổi lịch thi HKP Tháng 6.2016 Đợt 1

(31/08/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

Lịch học kỳ phụ Tháng 6.2016 Đợt 4

(29/08/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

 Trang  1 2 3 4 5