Đại học văn bằng 2

TB THAY ĐỔI LỊCH THI HKP T6.2014 DO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH

(21/08/2014)

Ban Đào tạo trường ĐH GTVT CS 2 thông báo thay đổi lịch thi ngày 01/09/2014 Đợt HKP T6.2014 theo lịch cụ thể như sau:

Lịch thi lần 2 Năm học 2013-2014 (Bằng 2 - Cầu đường bộ K54 - Quận 9)

(13/08/2014)

Kính gửi sinh viên lớp Bằng 2 - Cầu đường bộ K54 - Quận 9

TB V/v Thu thêm lệ phí HKP T6.2014 để tổ chức lớp riêng cho sinh viên các hệ tại Cơ sở II.

(08/08/2014)

Ban Đào tạo Trường ĐH GTVT Cơ sở II thông báo v/v thu thêm lệ phí học kỳ phụ T6.2014 tại Cơ sở II cụ thể như sau:

TB Lịch học kỳ phụ T6.2014 Đợt 2 (Cập nhật lần 1)

(08/08/2014)

Ban Đào tạo Trường ĐHGTVT Cơ sở II thông báo lịch học kỳ phụ T6.2014 (Đợt 2) cụ thể như sau:

 Trang  8 9 10 11 12