Hệ Vừa làm Vừa học

TB Thay đổi lịch thi HKP Tháng 6.2016 Đợt 1

(31/08/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

Lịch học kỳ phụ Tháng 6.2016 Đợt 4

(29/08/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2016-2017 (hệ vừa làm vừa học)

(29/08/2016)

Kính gửi: sinh viên hệ vừa làm vừa học

TB v/v Thu thêm học phí để tổ chức lớp riêng HKP Tháng 6.2016 tại đơn vị liên kết Cần Thơ.

(24/08/2016)

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ VHVL tại đơn vị liên kết Cần Thơ.

TB Lịch học kỳ phụ Tháng 6.2016 Đợt 3

(22/08/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

TB Lịch học kỳ phụ Tháng 6.2016 Đợt 2

(08/08/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ VLVH, Liên thông, Bằng 2, Chính quy K50 đến K53.

Thông báo đóng thêm học phí để tổ chức lớp riêng HKP Tháng 6.2016

(03/08/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ VHVL, Liên thông, Bằng 2, Chính quy K50 đến K53.

Lịch thi Học kỳ phụ Tháng 6.2016 Đợt 1

(21/07/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

TB lịch học HKP Tháng 6.2016 Đợt 1

(24/06/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

 Trang  2 3 4 5 6