Hệ Vừa làm Vừa học

Thời khóa biểu hệ Vừa làm Vừa học học kỳ 2 năm học 2016-2017

(23/01/2017)

Kính gửi: sinh viên hệ vừa học vừa làm

TB Đăng ký học kỳ phụ Tháng 12.2016.

(29/11/2016)

KÍnh gửi: Học viên Cao học, Sinh viên các hệ VLVH, Liên thông, Bằng 2.

TB hoàn trả học phí thi lần 2, lần 3 lớp VHVL Cầu đường bộ K53 Cần thơ.

(18/11/2016)

Kính gửi: Sinh viên lớp VHVL Cầu đường bộ K53 Cần Thơ.

TB Hoàn lại học phí Học kỳ phụ Tháng 6.2016

(07/11/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

TB lịch thi bổ sung HKP tháng 6.2016 do cúp điện

(06/10/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét giao và tạm giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016-2017

(23/09/2016)

Kính gửi: - Sinh viên các lớp hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học, lớp Bằng 2 K54

Thông báo giao và tạm giao ĐATN hệ Chính quy, hệ VLVH học kỳ I năm học 2016-2017

(14/09/2016)

Kính gửi:Các Khoa, Bộ môn trực thuộc; - Sinh viên các lớp K53 hệ Chính quy (theo chương trình đào tạo 4.5 năm); - Sinh viên chưa tốt nghiệp ở các lớp đã kết thúc khóa học hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học (còn trong thời hạn xét tốt nghiệp).

TB Lịch học và thi HKP tháng 6.2016 tại đơn vị liên kết Cần Thơ

(14/09/2016)

Kính gửi: Sinh viên các lớp VHVL Khóa 53, 54 ,55

TB Lịch thi Học kỳ phụ Tháng 6.2016 Đợt 2

(09/09/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

TB Thay đổi lịch thi HKP Tháng 6.2016 Đợt 1

(31/08/2016)

Kính gửi: Sinh viên các hệ

 Trang  1 2 3 4 5