Hệ chính quy

Danh sách sinh viên hệ Vừa làm vừa học đủ điều kiện xét giao Đồ án tốt nghiệp học kỳ 2 năm học 2016-2017

(20/02/2017)

Kính gửi: - Bộ môn Công trình; - Sinh viên các lớp hệ Vừa làm vừa học.

Thời khóa biểu tiếng Anh A1 A2 học kỳ II năm học 2016-2017 (các lớp chính quy khóa 55 đến 57)

(18/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy từ K55 đến K57.

TB v\v Điều chỉnh mức thu học phí bổ sung học kỳ II năm học 2016-2017 (Các lớp Cầu đường Anh)

(13/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp Cầu đường Anh K54 đến K57.

TB v\v thu học phí bổ sung học kỳ II năm học 2016-2017 hệ Chính quy (Các lớp Cầu đường Anh)

(10/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp Cầu đường Anh K54, 55, 56, 57.

Quyết định thôi học học kỳ I năm học 2016-2017 (các lớp Cầu đường Anh)

(08/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp Cầu đường Anh từ khóa 55 đến khóa 57.

Lịch thi tiếng Anh A2 học kỳ II năm học 2016-2017 (lớp Cầu đường Anh K57)

(03/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên lớp Cầu đường Anh K57.

TKB tiếng Anh Học kỳ II 2016-2017 (dành cho các lớp Cầu đường Anh K56, 57)

(03/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên lớp Cầu đường Anh K56, 57

Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2016 - 2017 hệ chính quy

(23/01/2017)

Kính gửi sinh viên các lớp hệ chính quy

TB v\v thu học phí hệ Chính Quy học kỳ II 2016-2017.

(17/01/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy từ K50 đến K57.

 Trang  1 2 3 4 5