Hệ chính quy

TB phòng học và thi Quốc phòng- an ninh các lớp Chính quy dài hạn K55 (nguyện vọng 01, 02)

(13/10/2014)

Kính gửi: sinh viên các lớp Chính quy dài hạn K55 (nguyện vọng 01, 02)

Thời khóa biểu nấc 1 kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (Hệ chính quy Khóa 55)

(08/10/2014)

Kính gửi: Sinh viên các lớp Chính quy dài hạn Khóa 55.

TB LICH HOC HKP T6.2014_DOT 3. (Cập nhật lần 1)

(29/09/2014)

Ban Đào tạo Trường ĐH GTVT CS 2 thông báo Lịch học HKP Tháng 6/2014 Đợt 3 như sau:

TB V/v Đóng thêm lệ phí để tổ chức lớp riêng HKP Tháng 6/2014 (Đợt 3)

(18/09/2014)

Ban Đào tạo Trường ĐH GTVT CS 2 thông báo về việc thu thêm phí để tổ chức lớp riêng HKP Tháng 6 (Đợt 3) như sau:

Thời khóa biểu nấc 2 kỳ 1 năm học 2014 - 2015 (Hệ chính quy Khóa 52, 53, 54)

(17/09/2014)

Kính gửi sinh viên Hệ chính quy các khóa 52, 53, 54.

Thông báo lịch học Quốc phòng- an ninh sinh viên các lớp Chính quy dài hạn khóa 55 nguyện vọng 1 2014- 2015

(15/09/2014)

Kinh gửi:- Sinh viên các lớp Chính quy dài hạn khóa 55 nguyện vọng 1 2014- 2015.

TB LỊCH HỌC VÀ THI HKP T6.2014 (MÔN GDQP & AN) HỆ LIÊN THÔNG K53 VÀ CHÍNH QUY 48,49.

(03/09/2014)

Ban ĐÀo tạo Trường ĐH GTVT CS 2 thông báo Lịch học và Lịch thi môn Giáo dục quốc phòng và An ninh dành cho hệ Liên thông K53 và các hệ Chính quy K48, 49 cụ thể như sau:

TB V/v Tổ chức đăng ký HKP Bổ sung cho hệ Đại học Chính quy Đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

(28/08/2014)

Ban Đào trường ĐH GTVT CS 2 thông báo đợt đăng ký bổ sung cho các sinh viên Khóa 51 khối kỹ thuật đào tạo theo hệ thống Tín chỉ cụ thể như sau:

TB LICH HOC HKP T6.2014_DOT 2 (CAP NHAT LAN 2)

(27/08/2014)

Ban Đào tạo trường ĐH GTVT CS 2 thông báo lịch học HKP T6.2014 (Cập nhật Lần 2) cụ thể như sau:

TB THAY ĐỔI LỊCH THI HKP T6.2014 DO NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH

(21/08/2014)

Ban Đào tạo trường ĐH GTVT CS 2 thông báo thay đổi lịch thi ngày 01/09/2014 Đợt HKP T6.2014 theo lịch cụ thể như sau:

TB V/v Thu thêm lệ phí HKP T6.2014 để tổ chức lớp riêng cho sinh viên các hệ tại Cơ sở II.

(08/08/2014)

Ban Đào tạo Trường ĐH GTVT Cơ sở II thông báo v/v thu thêm lệ phí học kỳ phụ T6.2014 tại Cơ sở II cụ thể như sau:

 Trang  22 23 24 25 26