Hệ chính quy

Thời khóa biểu tiếng Anh A1 A2 học kỳ II năm học 2016-2017 (các lớp chính quy khóa 55 đến 57)

(18/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp chính quy từ K55 đến K57.

Lịch học kỳ phụ Tháng 12.2016 hệ Liên thông chính quy (môn Cơ học kết cấu)

(17/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên hệ Liên thông chính quy khóa 56

TB v\v Điều chỉnh mức thu học phí bổ sung học kỳ II năm học 2016-2017 (Các lớp Cầu đường Anh)

(13/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp Cầu đường Anh K54 đến K57.

TB v\v thu học phí bổ sung học kỳ II năm học 2016-2017 hệ Chính quy (Các lớp Cầu đường Anh)

(10/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp Cầu đường Anh K54, 55, 56, 57.

Quyết định thôi học học kỳ I năm học 2016-2017 (các lớp Cầu đường Anh)

(08/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp Cầu đường Anh từ khóa 55 đến khóa 57.

Danh sách sinh viên đủ điều kiện xét tốt nghiệp học kỳ 1 năm học 2016-2017

(07/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ Chính quy, hệ Vừa làm vừa học.

Lịch thi tiếng Anh A2 học kỳ II năm học 2016-2017 (lớp Cầu đường Anh K57)

(03/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên lớp Cầu đường Anh K57.

TKB tiếng Anh Học kỳ II 2016-2017 (dành cho các lớp Cầu đường Anh K56, 57)

(03/02/2017)

Kính gửi: Sinh viên lớp Cầu đường Anh K56, 57

 Trang  1 2 3 4