Quy chế đào tạo

Thông báo v/v đánh giá học phần tiếng Anh A1, A2, B1 cho sinh viên hệ chính quy

(17/06/2016)

Kính gửi: - Bộ môn Ngoại ngữ; - Cố vấn học tập Khóa 55, 56; - Sinh viên hệ chính quy Khóa 55, 56.

Thông báo về quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ các lớp Cầu đường Anh

(07/04/2016)

Kính gửi: - Sinh viên các lớp Cầu đường Anh - Cố vấn học tập các lớp Cầu đường Anh - Bộ môn Ngoại ngữ

Sổ tay sinh viên - hệ Vừa làm Vừa học (K54 - 2014)

(03/04/2014)

Nhà trường rất mong nhận được ý kiến đóng góp cho cuốn sổ tay này. Các ý kiến xin gửi về: Ban CTCT&SV – Phòng 15 Nhà D3 Trường Đại học Giao thông Vận tải Cơ sở II

Sổ tay sinh viên - hệ Chính quy K54

(30/03/2014)

Cuốn sổ bạn đang cầm trên tay hy vọng sẽ là một cách trả lời cho những băn khoăn của các bạn. Sổ tay sinh viên là một cuốn cẩm nang mang những thông tin và chỉ dẫn cơ bản nhất, gần gũi nhất về việc học tập, rèn luyện, sinh hoạt của sinh viên tại Trường Đại học Giao thông vận tải.

Quy định thực hiện Quy chế đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học GTVT (QĐ 300/QĐ-ĐHGTVT ngày 12/02/2014)

(24/03/2014)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI QUYẾT ĐỊNH Điều 1: Ban hành Quy định thực hiện quy chế đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ của trường Đại học Giao thông Vận tải theo "Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ" của Bộ Giáo dục và Đào tạo Điều 2: Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký dối với các khóa đào tạo của Nhà trường. Hướng dẫn các điều 2, điều 6 và điều 22 áp dụng từ Khóa 54.

Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ theo thông tư 10/2011 của Bộ GD&ĐT

(03/10/2012)

Văn bản này quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ bao gồm: cơ sở đào tạo; tuyển sinh; chương trình đào tạo; tổ chức đào tạo; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm.

Hướng dẫn thực hiện quy chế đào tạo Tiến sỹ theo thông tư 10/2009 và thông tư 05/2012 của Bộ GD&ĐT

(03/10/2012)

Quy chế này quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ bao gồm: tuyển sinh; chương trình và tổ chức đào tạo; luận án và bảo vệ luận án; thẩm định luận án và cấp bằng tiến sĩ; khiếu nại, tố cáo, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.

 Trang  1