Năm học 2016-2017

DS lớp Liên thông kỳ 1 năm học 2016 - 2017

(30/09/2016)

Kính gửi sinh viên lớp Liên thông - Cầu đường bộ K56

DS các lớp VLVH, B2 kỳ 1 năm học 2016 - 2017

(14/09/2016)

Kính gửi: Sinh viên các lớp.

Danh sách lớp học phần Học kỳ I năm học 2016 - 2017 (dùng để điểm danh)

(08/09/2016)

Kính gửi: Giảng viên, Sinh viên Trường ĐH Giao thông vận tải Phân hiệu tại TP.Hồ Chí Minh

DS các lớp quản lý chính quy tín chỉ kỳ 1 năm học 2016 - 2017

(15/08/2016)

Kính gửi: CVHT, Sinh viên các lớp.

 Trang  1 2