Năm học 2015-2016

Danh sách các lớp Cao học 23.1 và 23.2 kỳ 2 năm học 2015- 2016 ( chỉ dùng điểm danh)

(Ngày đăng: 14/07/2016 10:30:13 Ngày cập nhật: 14/07/2016 10:30:14)


Lưu ý: danh sách chỉ dùng điểm danh không dùng để thi.

Chi tiết file đính kèm:
Lịch sử cập  nhật:
Ngày 14.07.2016: cập nhật danh sách lớp CH. QTKD 23.1

File đính kèm:
        DS cac lop Cao hoc 23 (14.07.16).xls     
Lượt xem: 1596
 Về trang trước      Về đầu trang