Năm học 2015-2016

Danh sách sinh viên các học phần tiếng Anh A1, A2, B1, B2, B2*

(Ngày đăng: 16/03/2016 14:55:07 Ngày cập nhật: 14/04/2016 09:26:53)


Kính gửi: Sinh viên các lớp K55, K56

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ phòng 9D3 - Ban Đào tạo.

Chi tiết xin vui lòng xem file đính kèm

File đính kèm:
        Ds Tieng Anh HK2 1516_0414.pdf     
Lượt xem: 3633
 Về trang trước      Về đầu trang