Năm học 2015-2016

DS các lớp Tại chức kỳ 2 năm học 2015- 2016 (chỉ dùng điểm danh)

(Ngày đăng: 02/03/2016 18:06:12 Ngày cập nhật: 23/05/2016 16:10:52)


.

Xem file kèm theo:

- Ngày 23/05/2016: cập nhật ds lớp TC. CD 55 Cần Thơ, TC. DMTX 55 Dĩ An.
- Ngày 14/03/2016: cập nhật ds lớp TC. KTVT SẮT 54 Dĩ An.
- Ngày 09/03/2016: cập nhật ds lớp TC. CD 53 Cần Thơ.

File đính kèm:
        DS cac lop VLVH 53, 54, 55.zip     
Lượt xem: 1612
 Về trang trước      Về đầu trang