Năm học 2015-2016

Danh sách học phần dùng để điểm danh sinh viên học kỳ 2 năm học 2015-2016

(Ngày đăng: 18/02/2016 09:52:43 Ngày cập nhật: 12/04/2016 14:36:58)


Kính gửi: Giảng viên, sinh viên

Lưu ý: 
Danh sách này dùng để điểm danh sinh viên
Ngày 02/03/2016
cập nhật những sinh viên đăng ký bổ sung
14.03.16: cập nhật danh sách sinh viên
31.03.16: cập nhật danh sách sinh viên, những trường hợp sinh viên bị thôi học sẽ không còn tên trong danh sách

File đính kèm:
Lượt xem: 5367
 Về trang trước      Về đầu trang