Năm học 2015-2016

Danh sách các lớp quản lý CQ tín chỉ K53, 54, 55, 56 kỳ I năm học 2015- 2016

(Ngày đăng: 12/10/2015 12:53:35 Ngày cập nhật: 24/12/2015 13:54:22)


.

File đính kèm:
Lịch sử cập nhật:
- Ngày 24/12/2015: cập nhật ds lớp DHM K55, CK K55, XD1 K55.
- Ngày 16/12/2015: cập nhật ds lớp CH K56, XDD2 K56.
- Ngày 14/12/2015: cập nhật ds tất cả các lớp CQ K56.
- Ngày 24/11/2015: cập nhật ds lớp CQ CD2 K55, DHM K54, KTXD K54, KTVT K56
- Ngày 17/11/2015: cập nhật danh sách lớp CQ GTĐT K56
- Ngày 11/11/2015: cập nhật danh sách lớp CQ CDA K56.
- Ngày 09/11/2015: cập nhật danh sách các lớp CQ K55.
- Ngày 05/11/2015: cập nhật tất cả danh sách lớp quản lý CQ K53, 54, 55, 56

File đính kèm:
Lượt xem: 5740
 Về trang trước      Về đầu trang