Năm học 2015-2016

Danh sách các lớp VLVH K52, 53, 54, 55 kỳ I năm học 2015- 2016 (chỉ dùng điểm danh)

(Ngày đăng: 08/09/2015 10:17:07 Ngày cập nhật: 25/11/2015 15:27:22)


Danh sách các lớp VLVH kỳ I năm học 2015- 2016 (chỉ dùng điểm danh)

Lưu ý:
-
Danh sách chỉ dùng để điểm danh lớp (không dùng cho thi).

Lịch sử cập nhật:
-
Ngày 25/11/2015: cập nhật danh sách lớp VLVH K54 Q9.
- Ngày 05/11/2015: cập nhật danh sách lớp VLVH K53 Cần Thơ
- Ngày 13/10/2015: cập nhật lại tất cả danh sách các lớp VLVH K52, 53, 54, 55.

File đính kèm:
        DS cac lop VLVH K52, 53, 54, 55.rar     
Lượt xem: 2483
 Về trang trước      Về đầu trang