Năm học 2014-2015

Danh sách các lớp Cao học 24.2 kỳ 2 năm học 2016- 2017 ( chỉ dùng điểm danh)

(Ngày đăng: 28/02/2017 10:34:12 Ngày cập nhật: 21/03/2017 10:27:32)


Kính gửi: Sinh viên

Lưu ý: danh sách chỉ dùng điểm danh không dùng để thi.

Chi tiết file đính kèm:
Lịch sử cập  nhật:
Ngày 28.02.2017: cập nhật danh sách 03 lớp cao học 24.2
- Ngày 21.3 cập nhật danh sách lớp cao học quản trị kinh doanh 24.2

File đính kèm:

File đính kèm:
        CH QTKD 24.2 .xls     
        CH quản lý xây dựng 24.2.xls     
Lượt xem: 210
 Về trang trước      Về đầu trang