Năm học 2014-2015

Danh sách các lớp Cao học kỳ II năm học 2014 2015 (chỉ dùng để điểm danh)

(Ngày đăng: 06/03/2015 10:11:50 Ngày cập nhật: 29/05/2015 09:35:06)


Lưu ý: các giảng viên không lấy danh sách này để cho điểm thành phần.

File đính kèm:
- Ngày 29.05.2015: cập nhật ds lớp QTKD 22.1

File đính kèm:
        CH. 22.1 22.2 (29.05.15).rar     
Lượt xem: 1295
 Về trang trước      Về đầu trang