Năm học 2014-2015

Danh sách các lớp Bằng 2 kỳ II nằm học 2014 2015 (chỉ dùng để điểm danh)

(Ngày đăng: 06/03/2015 10:10:42 Ngày cập nhật: 06/03/2015 10:10:42)


Lưu ý: các giảng viên không lấy danh sách này để cho điểm thành phần.

File đính kèm:

File đính kèm:
        B2 KY II 2014- 2015 (06.03.15).rar     
Lượt xem: 1103
 Về trang trước      Về đầu trang