Năm học 2014-2015

Danh sách các lớp VLVH kỳ II năm học 2014 2015 (chỉ dùng để điểm danh)

(Ngày đăng: 06/03/2015 10:08:58 Ngày cập nhật: 25/03/2015 09:22:13)


Lưu ý: các giảng viên không lấy danh sách này để cho điểm thành phần.

Lịch sử cập nhật:
- Ngày 25.03.2015: cập nhật ds lớp TC. CD 52 SQCB.
- Ngày 11.03.2015: cập nhật ds lớp TC. DMTX 55 DI AN.
- Ngày 18.03.2015: cập nhật ds lớp TC. CD 51 Q9, TC. CD 52 Q9.

File đính kèm:
Lượt xem: 1288
 Về trang trước      Về đầu trang