Năm học 2014-2015

Danh sách các lớp Cao học 21.1 và 21.2 22.1, 22.2 kỳ I năm học 2014- 2015 (dùng điểm danh)

(Ngày đăng: 11/08/2014 13:59:23 Ngày cập nhật: 25/02/2015 14:48:07)


Cập nhật lại tất cả danh sách các lớp Cao học 21.1, 21.2. 22.1

Lịch sử cập nhật:
- Ngày 25.02.2015 cập nhật 3 lớp KTXDCTGT 22.2, QLXD 22.2, QTKD 22.2.
- Ngày 28.10.2014 cập nhật lớp KTXD 22.1
- Ngày 30.09.2014 cập nhật danh sách các lớp CH K22.1
- Ngày 06.09.2014 cập nhật danh sách lớp CH. QTKD 21.1.
- Ngày 28.08.2014 cập nhật danh sách lớp CH. Máy xây dựng, xếp dỡ 21.2.

File đính kèm:
Lượt xem: 1782
 Về trang trước      Về đầu trang