Năm học 2014-2015

Danh sách các lớp VLVH K51 52 53 54 55 kỳ I năm học 2014- 2015 (dùng điểm danh)

(Ngày đăng: 11/08/2014 13:57:10 Ngày cập nhật: 03/02/2015 14:59:21)


Cập nhật lại tất cả danh sách các lớp VLVH K51, 52, 53, 54, 55.

Lịch sử cập nhât:
- Ngày 03.02.2015 cập nhật thêm 2 lớp VLVH CDB K55 Cần Thơ, DMTX K55 Dĩ An.
- Ngày 17.12.2014 cập nhật lớp CDB K52 Q9.
- Ngày 15.12.2014 cập nhật lớp CDB K52 Q9, CDB K54 Cần Thơ.
- Ngày 28.10.2014 cập nhật lớp CDB K52 Q9.
- Ngày 23.10.2014 cập nhật lớp CDB K52 Q9.
- Ngày 02.10.2014 cập nhật lại lớp TC. CDBO K52 Q9.
- Ngày 24.09.2014 cập nhật lại tất cả các lớp VLVH K51, 52, 53, 54.
- Ngày 10.09.2014 cập nhật các lớp CDBO K52 Q9, CDBO K52 SQCB.

File đính kèm:
Lượt xem: 2312
 Về trang trước      Về đầu trang